Föreningen har idag cirka 200 medlemmar.

Som medlem i Ovansiljans Släktforskare har du följande förmåner:

• Tidningen Genklang som kommer 2 gånger per år.

• Rabatt vid föreläsningar som anordnas av föreningen.

• Tillgång till föreningens datorer, böcker, tidningar m.m. i forskarsalen.

• Tillgång till Arkiv Digital m.m. på föreningens datorer.

• Rabatt på böcker m.m. hos Sveriges Släktforskarförbund: www.rotter.se

Bli medlem du också!

Medlemskap i föreningen erhålles genom att sätta in
årsavgiften(för 2024) 250 kronor på vårt bankgiro 539-3152 eller
betala in med SWISH.
Medlemskapet betalas per kalenderår (januari – december).
Familjemedlemskap kostar 125 kronor per person utöver huvudmedlemmen.

Kom ihåg att uppge namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Får du inte plats att uppge det i betalningsmeddelandet,
så skriv det i ett mejl till e-postadressen här under.
Och om du flyttar, anmäl din nya adress till: medlem@ovansiljansrotter.se
Vi ser gärna att ni uppger en e-postadress så att vi snabbt kan nå ut
med information omkring kommande program och andra viktiga kungörelser.