tf. Ordförande                                  Bert Persson
vice Ordförande                             Torbjörn Näs
Kassör                                                   Lena Möller
Sekreterare                                        Anders Sisell
Informationssamordnare          Johan Cans
Arkiv- och lokalsamordnare    Anneli Wallin
Redaktör                                             Torbjörn Näs
Övriga ledamöter är;
Elisabeth Bäckström, Veronica Bäremo Cans och Janne Bäckman

E-post till styrelsen; info@ovansiljansrotter.se